OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel:

ART RUBIKON z.s.

Dobnerova 1375/24a
779 00 Olomouc - Nová Ulice

IČ: 05798094, zapsané
Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou L 15705

Dodavatel není plátce DPH

 

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s dodavatelem kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen eshop).

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY /OBJEDNÁVKA/

 Kupující podává dodavateli návrh na uzavření kupní smlouvy tím, že objedná zboží prostřednictvím kontaktního formuláře či přímo nakoupí v eshopu Vzhledem k charakteru prodávaného zboží, dochází k uzavření smlouvy, až když je objednávka potvrzena ze strany dodavatele. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany dodavatele nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

Cena veškerého zboží nabízeného na eshopu je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu.

Prodávající je oprávněn před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

U některého zboží nelze vzhledem k jeho velikosti, křehkosti či jiným skutečnostem využít možnosti zaslání Českou poštou a je nutné zboží vyzvednou osobně. Dodavatel je povinen kupujícího o této skutečnosti informovat a náležitě s ním vyjednat podmínky prodeje.

 

Odstoupení od smlouvy /ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY/

Kupující má ze zákona právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Avšak vzhledem k povaze prodávaného zboží dodavatel doporučuje, aby kupující dobře zvážil koupi a v případě nejasností nebo pochybností upřednostnil komunikaci (osobní, emailovou, telefonickou) a vzájemnou dohodu s dodavatelem, aby tak předešel vracení zboží a výdajům časovým i finančním s tím spojených.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu zakoupené zboží.

Zároveň dodavatel vrátí bez odkladu peněžní prostředky, které za toto zboží obdržel (kromě dodatečných nákladů kupujícího na vrácení zboží).

Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující. 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá a bude možné zhodnotit stav zboží.

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu, až do okamžiku odeslání zboží. Tomuto odstoupení vždy předchází domluva s kupujícím za účelem stanovení podmínek dalšího postupu.

 

Platební podmínky a DOPRAVA /PLATBA a ZASLÁNÍ ZBOŽÍ/

Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na balné a poštovné. Zboží bude uhrazeno převodem dané částky na účet dodavatele, nebo v hotovosti při osobním předání zboží.

Zboží bude uhrazeno převodem dané částky na účet dodavatele, nebo v hotovosti při osobním předání zboží.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době.

Dopravu zboží od dodavatele ke kupujícímu zajišťuje dodavatel, a to prostřednictvím České pošty (balík do ruky, balík na poštu).

Cena za dopravu včetně balného činí 200 Kč. Příplatek za dobírku je 70 Kč. 

Platba převodem a osobní vyzvednutí na prodejně zpoplatněno není. 

Kupující si vyhrazuje právo na úpravu ceny poštovného a balného v závislosti na povaze zasílaného zboží, jeho velikosti, křehkosti, apod.

 O předání zboží k přepravě bude zákazník informován ze strany dodavatele prostřednictvím emailu.

  

Záruční doba

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení.

Záruční doba je stanovena občanským zákoníkem. Jako záruční list slouží faktura nebo prodejní doklad. Záruku dále není možné uplatnit v případě, že zboží bylo použito v rozporu s obvyklým používáním tohoto zboží.

  

REKLAMACE

Kupující má povinnost prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí.

Pokud je zjištěno mechanické poškození výrobku, je nutno zboží včetně obalu neprodleně reklamovat na dodací poště, nejpozději do 24 hodin od doručení. Zásilka je pojištěna a Česká pošta nese odpovědnost za její poškození.

Kupující ideálně kontaktuje Českou poštu a nahlásí zásilku k reklamaci. Tuto skutečnost dá kupující na vědomí dodavateli.  

Zásilka se zbožím obsahuje vždy fakturu, která poslouží v případě reklamace k určení celkové ceny nebo její části dle poškození výrobku.

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, doporučujeme kontaktovat dodavatele elektronicky.

Je nutné uvést náležitosti zboží (typ zboží, jeho označení, číslo prodejního dokladu, datum nákupu) a popis závady. Kupující následně obdrží informace o dalším postupu.

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů, dle zákona č. 634/1992 Sb. 

  

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, adresa, telefon a emailové spojení.

Tyto údaje slouží jako podklad k tvorbě faktury, dále také pro usnadnění případných budoucích objednávek.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel zasílat emailem informace o novinkách.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Dodavatel garantuje, že získané osobní údaje budou zpracovávány výhradně ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Více viz záložka GDPR na hlavní straně eshopu.

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.